New make up experiment! ^^ i call it pinkiss day..

i use salmon eyeshadow gradation wif black colour, use natural fake eyelashies, black gel eyeliner, and nude pink lipstick.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *